946248732413205

Virksomheten

 

Nettpartner AS har hatt et godt og langvarig samarbeid med Fønix Kompetanse.

Bl.a. har Fønix bidratt til utvikling og gjennomføring av vårt bedriftsinterne lederopplæringsprogram. Dette programmet har vært et godt bidrag for å gi ledere i Nettpartner de verktøyene de trenger for å kunne utøve sin ledergjerning på en god og trygg måte og iht. «slik gjør vi det hos oss».

I tillegg har Fønix Kompetanse vært en god partner for leveranse av ulike kompetansebyggings prosjekter i både selskapet og direkte inn på avdelingsnivå ved behov. Vi har opplevd deres evne til å sette seg inn i og forstå vår organisasjon og våre særegenheter på spesielt god måte.

Fønix er også en god ekstern sparringspartner for både HR og ledere i selskapet.

Med vennlig hilsen

Hanne Kvernmo, HR Direktør, Nettpartner AS

 

 

Travle trygge mennesker trives

og arbeidsglede gir resultater 

 

Det å tiltrekke å beholde kompetente medarbeidere blir mer og mer viktig, konkurransen er stor og hyppig turnover er kostbart/medfører store kostnader for virksomheten. En tillitsbasert kultur med vekt på tilhørighet og meningsfylte oppgaver scorer høyt på hva dagens arbeidstakere er opptatt av. Den digitale utviklingen stiller også større krav til tilrettelegging, fleksibilitet og gode verktøy.   

 

Vi i Fønix Kompetanse hjelper virksomheter og medarbeider til å nå sine mål. Vårt utgangspunkt er at du som leder i en bedrift må ha fokus på både oppgaver og mennesker, samtidig som rammer, systemer, verdier og normer skal være tydelige, anerkjente og etterleves.   

 

 

Våre rådgivere har bred erfaring innen ledelse av strategi- og utviklingsprosesser og arbeid med praksisnære kompetanseløp. Vi arbeider også individuelt med lederstøtte gjennom rådgivning og/eller coaching. Med utgangspunkt i det store bildet og en helhetlig tilnærming utarbeider vi, sammen med våre kunder, en prosess skreddersydd for din bedrift.  

Kontakt oss

Telefon

980 00 400

Adresse

Thornegata 13

3015 Drammen