946248732413205

Når et team på fem blir 20 prosent mer produktive, slipper virksomheten å ansette en til!

Vår metode gjør team mer effektive.

“Arkivverket har vært så heldige å få gjennomføre Fra gruppe til team som et utviklingsopplegg for HR-seksjonen hos oss. For oss som er en seksjon med en del nye kollegaer har opplegget gitt et veldig bra felles grunnlag for både å forstå hverandre bedre og jobbe med utvikling sammen. Vi ser hverandre som kollegaer på en annen måte enn før, og samhandler derfor også bedre. For meg som leder har det i tillegg vært en ekstra bonus å få med meg tips og forslag til hvordan jobbe videre med denne teamutviklingen også etter at opplegget sammen med Fønix var ferdig.” 

Elin Ødegård, HR-sjef Arkivverket 

 

Dagens arbeidsliv krever gjerne samtidig innsats av flere personer med ulik kompetanse.  Godt teamarbeid er blitt en kritisk suksessfaktor og en strategisk konkurransefordel. 

Godt teamarbeid handler om å arbeide mer effektivt sammen; med bedre kvalitet, på kortere tid og til lavere kostnad, for å oppnå noe som er større enn summen av hver enkeltes bidrag.   

Når en gruppe på fem blir 20 prosent mer produktive, slipper virksomheten å ansette en til!  

I Fønix Kompetanse benytter vi oss av en forskningsbasert metode med digital kartlegging av teamets samarbeidseffektivitet og produktivitet. Slik går vi inn utviklingsprosessen med et objektivt grunnlag for hva gruppen trenger for å kunne utvikle seg videre. Vi er i dag det ledende fagmiljøet i Norge sertifisert på denne metoden. 

En målrettet og helhetlig prosess går over tid. Gruppen får et felles ansvar for utvikling og måloppnåelse gjennom å fastsette og følge opp sine avtalte forbedringsområder. 

Veien dit kan illustreres slik:  

Forskere ved Temple University i USA har utviklet et nytt digitalt HR-verktøy – GDQ. 12.000 arbeidsgrupper i Sverige, Mexico, Japan og USA var med i studien. Programmet som bygger på studien er testet både i privat og offentlig sektor. Resultatene er meget gode. En rekke internasjonale selskaper, blant dem Volvo, bruker metoden for å skape team som når felles mål på en effektiv måte.