946248732413205

Sertifiseringer

GDQ

Group Development Questionnaire, GDQ, er en forskningsbasert metode for å måle gruppers effektivitet og utviklingsbehov.

Metoden viser hvor gruppen legger sitt fokus og hvilke temaområder en gruppe behøver å arbeide med for å utvikles og bli høyt presterende. Resultatene handler om gruppen som helhet. Fokus ligger på gruppens felles ansvar for utvikling. GDQ er et statistisk instrument for å måle hvordan grupper fungerer, utviklet av forskeren Susan A. Wheelan ved Temple University, Philadelphia, USA. Metoden er testet ut i 12.000 arbeidsgrupper i verden, deriblant også i Sverige.

TTI Profil- og drivkraftsanalyse

Å fungere og trives i en organisasjon, handler både om å kjenne seg selv og forstå hvordan man fungerer i samspill med sine omgivelser.

TTI profilanalyse er DISC-basert og illustrerer ved hjelp av farger og grafikk egen og andres atferd, både individuelt og i team. Drivkraftsanalysen gir ytterligere innsikt i motivasjon og underliggende drivkrefter.

Analysene er gode verktøy for utvikling av kommunikasjon og samspill i en gruppe eller hele virksomheten. Verktøyene er visuelle, lette å forstå, og lette å benytte i kommunikasjon med andre.

Facet5

Facet5 gir muligheter til individer, team og virksomheter. Facet5 tilbyr et lett forståelig rammeverk og et enkelt felles språk som straks kan tas i bruk som hjelp til å realisere det fulle potensialet sitt.

Facet5 brukes av organisasjoner og konsulentvirksomheter verden over, og bruker en modell og et språk som forklarer hvordan folk utviser ulik atferd og ulike motivasjoner, holdninger, foretrukne måter å arbeide på – og fremfor alt, hva de kan oppnå.

vip 24

Verdier, interesser, preferanser og mennesket i fokus. Profil- og samtaleverktøyet vip24 brukes innen arbeidsveiledning, bistand til nytt arbeid, teamutvikling og coaching.

Filosofien er at kartlegging og bevisstgjøring av verdier, interesser og personlige preferanser hjelper oss å bruke våre ressurser best mulig.

Vip 24 er et verktøy som skal hjelpe deg å

  • Se nye muligheter i jobb, studier og fritid
  • Fremme motivasjon, mestring og engasjement
  • Skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små/store utfordringer
  • Øke forståelsen for egen og teamets muligheter og utfordringer