946248732413205

Sertifiseringer

GDQ

Group Development Questionnaire, GDQ, er en forskningsbasert metode for å måle gruppers effektivitet og utviklingsbehov.

Metoden viser hvor gruppen legger sitt fokus og hvilke temaområder en gruppe behøver å arbeide med for å utvikles og bli høyt presterende. Resultatene handler om gruppen som helhet. Fokus ligger på gruppens felles ansvar for utvikling. GDQ er et statistisk instrument for å måle hvordan grupper fungerer, utviklet av forskeren Susan A. Wheelan ved Temple University, Philadelphia, USA. Metoden er testet ut i 12.000 arbeidsgrupper i verden, deriblant også i Sverige.

Teambook

 

Et unikt digital støttesystem som endrer hvordan man jobber med utvikling og samhandling i organisasjoner.

Teambook følger og støtter de endringer som grupper bestemmer seg for å gjøre noe med og følger opp refleksjoner og læring slik at det blir vedvarende endringer. Verktøyet er web-basert og fungerer på alle plattformer.

Mebook

 

Et effektivt støttesystem for individuell utvikling, digitalt og over tid. Mebook skreddersys for ledere på alle nivåer.

Mebook gir løpende oppfølginger, tips og råd, og fokuserer på trening og støtte i lederens utvikling over tid. Det kan kobles med personprofil og 360-måling, og kan lett kombineres med et lederutviklingsprogram.

vip 24

 

Verdier, interesser, preferanser og mennesket i fokus. Profil- og samtaleverktøyet vip24 brukes innen arbeidsveiledning, bistand til nytt arbeid, teamutvikling og coaching.

Filosofien er at kartlegging og bevisstgjøring av verdier, interesser og personlige preferanser hjelper oss å bruke våre ressurser best mulig.

Vip 24 er et verktøy som skal hjelpe deg å

• Se nye muligheter i jobb, studier og fritid
• Fremme motivasjon, mestring og engasjement
• Skape en meningsfull hverdag med overskudd til å takle små/store utfordringer
• Øke forståelsen for egen og teamets muligheter og utfordringer

Master Personanalyse

MPA er bygget opp omkring en personprofil og en jobbprofil.

MPA anvendes i hovedsak til rekruttering. Kandidatens personprofil sammenstilles med en jobbprofil som på forhånd er utført som en del av kravspesifikasjonen. MPA gir et umiddelbart bilde av hvordan medarbeideren kan forventes å fungere i ulike arbeidssituasjoner og analysens resultater benyttes som et samtalegrunnlag i dybdeintervjufasen.

TTI Profil- og drivkraftsanalyse

Å fungere og trives i en organisasjon, handler både om å kjenne seg selv og forstå hvordan man fungerer i samspill med sine omgivelser.
TTI profilanalyse er DISC-basert og illustrerer ved hjelp av farger og grafikk egen og andres atferd, både individuelt og i team. Drivkraftsanalysen gir ytterligere innsikt i motivasjon og underliggende drivkrefter.
Analysene er gode verktøy for utvikling av kommunikasjon og samspill i en gruppe eller hele virksomheten. Verktøyene er visuelle, lette å forstå, og lette å benytte i kommunikasjon med andre.