Samarbeidspartnere

Fønix Kompetanse har innledet samarbeid med følgende selskaper for å kunne bistå våre kunder

med ytterligere spisskompetanse.

Agilium Worldwide Norway

Agilium Worldwide Norway (AWN) er et partnerskap som spesialiserer seg på Excecutive Search, rekruttering av ledere og nøkkelpersoner samt medlemmer av bedriftsstyrer. Hovedtjenestene består av:

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner:

Rekrutteringsoppdrag for virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør, øvrige toppledelse, mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Internasjonal rekruttering:

Som del av et nettverk i 30 land bistår AWN norske virksomheter i forbindelse med rekruttering globalt.

Sluttvurderinger:

Virksomheter som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, tilbys en grundig vurdering av preferert kandidat.

Styrerekruttering:

Rekruttering av styremedlemmer i bedrifter, tilpasset eiere/valgkomiteers behov.

Agilium Worldwide Norway baserer sin virksomhet på en grundig og gjennomarbeidet rekrutteringsprosess. Partnerne fungerer som rådgivere både for oppdragsgiverne og de aktuelle kandidatene.

For mer informasjon og forespørsel om tilbud på tjenester, se Agilum Worldwide Norways hjemmesider https://www.awn.no/

Mer informasjon finner du her.

SMB Norge

Fønix Kompetanse er en del av SMB Norges partnerprogram hvor utvalgte selskap tilrettelegger og tilbyr relevante tjenester og produkter til beste for medlemmene. Partner-programmet gjør det enklere å drive bedrift for alle de over 5000 medlemsbedriftene som pr. i dag er medlemmer. Disse medlemsbedriftene spenner over de fleste bransjer. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidstakere.

Mer informasjon finner du her.

 

Soulutions Hanna Sedal

Hun er en av fem coacher i Norge med International Coach Federation’s (ICF´s) høyeste sertifisering, MCC (Master Certified Coach) og sertifiserer internasjonalt for ICF. Hanna er også godkjent som mentorcoach hos ICF Global.

Mer informasjon finner du her.

BusinessMastering

Vi benytter BusinessMastering Toolkit i vårt arbeid med å styrke samhandlingen mellom leder og medarbeider. Toolkit sikrer gode strukturer i gjennomføringen og oppfølgingen av medarbeider- og oppfølgingssamtaler. I tillegg kan du ta pulsen på organisasjonen. I Toolkit finner vi måle- og kartleggingsverktøy.

Mer informasjon finner du her.