946248732413205

Samarbeidspartnere

Fønix Kompetanse har innledet samarbeid med følgende selskaper for å kunne bistå våre kunder

med ytterligere spisskompetanse.

Agilium Worldwide Norway

AWN er et partnerskap som spesialiserer seg på Excecutive Search, rekruttering av ledere og nøkkelpersoner samt medlemmer av bedriftsstyrer. 

Styrerekruttering: 

Rekruttering av styremedlemmer i bedrifter, tilpasset eiere og valgkomiteers behov. AWN baserer sin virksomhet på en grundig og gjennomarbeidet rekrutteringsprosess. Partnerne fungerer som rådgivere både for oppdragsgiverne og de aktuelle kandidatene.

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner:

Rekrutteringsoppdrag for virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør, øvrige toppledelse, mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Internasjonal rekruttering:

Som del av et nettverk i 30 land bistår AWN norske virksomheter i forbindelse med rekruttering globalt.

Sluttvurderinger:

Virksomheter som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, tilbys en grundig vurdering av preferert kandidat.

Mer informasjon finner du her.

 

Vinkelrett

Riktig bistand, når du trenger det.

Fønix Kompetanse samarbeider med Vinkelrett AS om bistand til SMB-bedrifter uten egen HR-ressurs innenfor området HR forvaltning.

Dette gir oss mulighet til å levere et bredere HR-tilbud til våre kunder, og også bistå mht. HMS, sykdom, permisjon, dekke opp fravær osv.

Vinkelrett AS ivaretar det mer sporadiske behovet og avlaster ledere effektivt og forutsigbart i HR-arbeidet, gjennom HR-support.

HR-support er en abonnementsavtale som gir deg tilgang til bistand når du trenger det.

Mer informasjon finner du her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soulutions Hanna Sedal

Hun er en av fem coacher i Norge med International Coach Federation’s (ICF´s) høyeste sertifisering, MCC (Master Certified Coach) og sertifiserer internasjonalt for ICF. Hanna er også godkjent som mentorcoach hos ICF Global.

Mer informasjon finner du her.