946248732413205

Samarbeidspartnere

Fønix Kompetanse har innledet samarbeid med følgende selskaper for å kunne bistå våre kunder

med ytterligere spisskompetanse.

Agilium Worldwide Norway

AWN er et partnerskap som spesialiserer seg på Excecutive Search, rekruttering av ledere og nøkkelpersoner samt medlemmer av bedriftsstyrer. 

Styrerekruttering: 

Rekruttering av styremedlemmer i bedrifter, tilpasset eiere og valgkomiteers behov. AWN baserer sin virksomhet på en grundig og gjennomarbeidet rekrutteringsprosess. Partnerne fungerer som rådgivere både for oppdragsgiverne og de aktuelle kandidatene.

Rekruttering av ledere og nøkkelpersoner:

Rekrutteringsoppdrag for virksomheter som skal ansette ny administrerende direktør, øvrige toppledelse, mellomledere samt nøkkelpersoner med spisskompetanse.

Internasjonal rekruttering:

Som del av et nettverk i 30 land bistår AWN norske virksomheter i forbindelse med rekruttering globalt.

Sluttvurderinger:

Virksomheter som gjennomfører rekrutteringsprosessene selv, tilbys en grundig vurdering av preferert kandidat.

Mer informasjon finner du her.

 

SMB Norge

Fønix Kompetanse er en del av SMB Norges partnerprogram hvor utvalgte selskap tilbyr relevante tjenester og produkter for medlemmene. Programmet gjør det enklere å drive bedrift for de over 5000 medlemsbedriftene. Dette er medlemsbedrifter som sysselsetter over 25 000 ansatte og ca. halvparten ev bedriftene har inntill fem ansatte.

Mer informasjon finner du her.

 

Soulutions Hanna Sedal

Hun er en av fem coacher i Norge med International Coach Federation’s (ICF´s) høyeste sertifisering, MCC (Master Certified Coach) og sertifiserer internasjonalt for ICF. Hanna er også godkjent som mentorcoach hos ICF Global.

Mer informasjon finner du her.

BusinessMastering

Vi benytter BusinessMastering Toolkit i vårt arbeid med å styrke samhandlingen mellom leder og medarbeider. Toolkit sikrer gode strukturer i gjennomføringen og oppfølgingen av medarbeider- og oppfølgingssamtaler. I tillegg kan du ta pulsen på organisasjonen. I Toolkit finner vi måle- og kartleggingsverktøy.

Mer informasjon finner du her.