946248732413205

Våre referanser

Rekrutteringskurs for butikksjefer og distriktssjefer i Kiwi minipris.

KIWI minipris er en dagligvarekjede med 600 butikker/butikksjefer og ca 50 distriktssjefer. Omsetningen for 2014 regner vi med skal passere 27 milliarder kroner. Kjeden har mer enn 10 000 ansatte og vi ansetter ca 2 000 nye medarbeidere hvert år. Selv om vi har vår egen KIWIskole valgte vi i dette tilfellet å hente inn profesjonell hjelp utenfra for å spisse kompetansen til de i KIWI som ansetter de fleste menneskene.

For KIWI var det viktig å ha KIWI relasjonen i bunn, med påfyll av grunnleggende faglig teori. Vi kjørte 2 testkurs med deltakere både fra butikk og ledere på flere nivåer over butikksjef. Evalueringene var bla. at kursprogrammet traff gruppen svært godt, kursholderne var meget kunnskapsrike og involverende, sammensetning mellom teori og praksis fungerte svært godt.

KIWI minipris bestemte at alle butikksjefer og distriktssjefer skal ha kurset. Vi skal i tillegg kjøre en light ugave både for nye butikksjefer, – før de kommer inn på dette 2 dagers kurset, og for våre nesten 40 trainees pr år som går i lære for å bli butikksjefer.

Vi har stor tro på at ved å gjøre dette over tid vil vi gjøre bedre utvelglser og gjennom det få mindre turnover over tid.

Jon Buxrud

Opplæringssjef, Kiwi Norge

Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver et stort og aktivt forsknings- og utviklingsarbeid finansiert av våre medlemmer. Vi regnes blant verdens fremste på forskning i prehospital akuttmedisin, og har Europas største miljø på området. I tillegg har vi en stor portefølje av innovasjonsprosjekter som skal bidra til en bedre luftambulansetjeneste i Norge.

Bente Aksnes ledet arbeidet med en ny strategi for FoU-arbeidet i stiftelsen. Aksnes planla og fasiliterte prosessen i tett samarbeid med ledelsen i vår forsknings- og utviklingsavdeling. Arbeidet innebar å lede arbeidsgruppen bestående av våre fagsjefer og fagutviklere, involvering og intervjuer av nøkkelpersoner, samordning av analyser og resultater samt å utarbeide endelig strategidokument.

Strategien gjøres nå gjeldende for de neste 4-5 årene og har også vært et viktig grunnlag for utarbeidelse av stiftelsens totale taktiske plan.

Vi er svært godt fornøyd med måten Aksnes ledet prosessen i en travel hverdag hos oss, både dialogen med ulike fagmiljøer underveis og med sluttresultatet.

Aksnes leder prosesser og sikrer samspill mellom fagfolk med ulike spesialiteter på en smidig, men bestemt måte som for oss bidro sterkt til at vi holdt avtalte tidsfrister og til at vi fikk en kvalitativt god leveranse. Vi kan derfor gi henne de beste anbefalinger som fasilitator og leder av denne type og lignende prosesser og prosjekter.

Jan Thormodsæter

Utviklingssjef, Forsknings- og utviklingsavdelingen, Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap som betjener ca. 200 000 innbyggere i 10 kommuner. Selskapet driver Bøler avfallsdeponi, åtte gjenvinningsstasjoner og ivaretar innsamling av kildesortert avfall som mat, plast, papir, glass og metall, samt av farlig avfall. ROAF har omlag 100 ansatte og en omsetning på vel 250 millioner.

Selskapet ledes av undertegnede og en ledergrupper på 7 personer.    

Høsten 2016 besluttet ledergruppen å delta i et pilotprogram med Fønix Kompetanse for å prøve ut et nytt (i Norge) validert måleprogram for effektivitet, Group Development Questionnaire. Målingen danner grunnlaget for et prosessbasert teamutviklingsprogram, Integrated Model of Group Development. Løpende oppfølging og dialog sikres gjennom bruk av en enkel IT-plattform, Teambook.

Programmet har nå pågått i ca. 10 måneder. Vi i Ledergruppen opplever at vi er på god vei til å nå vår felles målsetning om økt produktivitet og samarbeidseffektivitet. Programmet er involverende, setter fokus på gruppens utvikling (mer enn individets) og sikrer at vi arbeider med de oppgavene som er viktigst for oss og vår utvikling. Gjennom refleksjon og deling er vi mer bevisst på teamets styrker og forbedringsområder, og kan være åpne og konstruktive i arbeidet for å prestere best mulig.

Våre veiledere fra Fønix Kompetanse, Bente Aksnes og Kristin Hafthorn Johansen, har ledet oss gjennom arbeidet på en utmerket måte.

 ROAF valgte å gå videre med prosessen atter at vi omorganiserte da vi hadde så god erfaring med prosessen etter del 1. Vi er nå et stykke ut i del 2 av prosessen og det var stor enighet om i ledergruppa om at vi skulle fortsette prosessen, da den på en enkel og oversiktlig måte gir oss tips, råd og ikke minst måler vår “fornøydhet” med våre egne prestasjoner på regulær basis.

Øyvind Brevik

Administrerende direktør, Romerike Avfallsforedling IKS