946248732413205

Våre referanser

Rekrutteringskurs for butikksjefer, distriktssjefer og traineer i Kiwi minipris.

KIWI har mer enn 10 000 ansatte og vi ansetter ca 2 000 nye medarbeidere hvert år. Selv om vi har vår egen KIWI-skole valgte vi i dette tilfellet å hente inn profesjonell hjelp utenfra for å spisse kompetansen til de i KIWI som ansetter de fleste menneskene.

For KIWI var det viktig å ha KIWI relasjonen i bunn, med påfyll av grunnleggende faglig teori. Vi kjørte 2 testkurs med deltakere både fra butikk og ledere på flere nivåer over butikksjef. Evalueringene var bla. at kursprogrammet traff gruppen svært godt, kursholderne var meget kunnskapsrike og involverende, sammensetning mellom teori og praksis fungerte svært godt.

KIWI minipris bestemte at alle butikksjefer og distriktssjefer, og etter hvert traineer skal ha kurset.

Vi har stor tro på at ved å gjøre dette over tid vil vi gjøre bedre utvelgelser og gjennom det få mindre turnover over tid.

Jon Buxrud

Opplæringssjef

Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver et stort og aktivt forsknings- og utviklingsarbeid finansiert av våre medlemmer.

Bente Aksnes ledet arbeidet med en ny strategi for FoU-arbeidet i stiftelsen og planla og fasiliterte prosessen i tett samarbeid med ledelsen i vår FoU-avdeling. Arbeidet innebar å lede arbeidsgruppen bestående av fagsjefer og fagutviklere, involvering og intervjuer av nøkkelpersoner, samordning av analyser og resultater samt å utarbeide endelig strategidokument.

Vi er svært godt fornøyd med måten Aksnes ledet prosessen i en travel hverdag hos oss, både dialogen med ulike fagmiljøer underveis og med sluttresultatet.

Aksnes leder prosesser og sikrer samspill mellom fagfolk med ulike spesialiteter på en smidig, men bestemt måte som for oss bidro sterkt til at vi holdt avtalte tidsfrister og til at vi fikk en kvalitativt god leveranse. Vi kan derfor gi henne de beste anbefalinger som fasilitator og leder av denne type og lignende prosesser og prosjekter.

Jan Thormodsæter

Utviklingssjef, Forsknings- og utviklingsavdelingen

Romerike Avfallsforedling IKS er et interkommunalt avfallsselskap som betjener ca. 200 000 innbyggere i 10 kommuner. ROAF har omlag 100 ansatte og en omsetning på vel 250 millioner.

Selskapet ledes av undertegnede og en ledergrupper på 7 personer.

Høsten 2016 besluttet ledergruppen å delta i et pilotprogram med Fønix Kompetanse for å prøve ut et nytt (i Norge) validert måleprogram for effektivitet, Group Development Questionnaire. Målingen danner grunnlaget for et prosessbasert teamutviklingsprogram, Integrated Model of Group Development.

Programmet har nå pågått i ca. 10 måneder. Ledergruppen opplever at vi er på god vei til å nå vår felles målsetning; økt produktivitet og samarbeidseffektivitet. Programmet er involverende, setter fokus på gruppens utvikling (mer enn individets) og sikrer at vi arbeider med de oppgavene som er viktigst for oss og vår utvikling. Gjennom refleksjon og deling er vi mer bevisst på teamets styrker og forbedringsområder, og kan være åpne og konstruktive i arbeidet for å prestere best mulig.

Våre veiledere Bente og Kristin, har ledet oss gjennom arbeidet på en utmerket måte.

ROAF valgte å gå videre med prosessen atter at vi omorganiserte da vi hadde så god erfaring med prosessen etter del 1. Vi er nå et stykke ut i del 2 av prosessen og det var stor enighet om i ledergruppa om at vi skulle fortsette prosessen, da den på en enkel og oversiktlig måte gir oss tips, råd og ikke minst måler vår “fornøydhet” med våre egne prestasjoner på regulær basis.

 

Øyvind Brevik

Administrerende direktør

Fønix kompetanse har gjennom mange år bidratt inn i undervisning og utviklingsarbeid hos Kristiania. For min del, startet samarbeidet i 2019.

Med spisskompetanse innen organisasjonsutvikling, prosjektledelse, teamutvikling og selvledelse har de med stor faglig troverdighet undervist på vår stedbaserte prosjektleder utdanning, samt at de har hatt ansvaret for flere kull med prosjektlederstudenter på nett.

Fønix har levert til toppkarakter fra dag en, og kan vise til meget gode tilbakemeldinger fra kollegaer internt i skolen, og viktigst av alt, studentene. Vi har jevnlige evalueringer, f.eks studiebarometeret, hvor Fønix år etter år har fått meget høy score fra studentene.

Min kontaktperson Bente Aksnes, har for meg vært spesielt viktig. Det er lett å samarbeide med Bente og hun ser alltid etter løsninger. Hun strekker seg alltid litt ekstra og er svært opptatt av å levere kvalitet, samtidig som hun er fleksibel og tilpasningsdyktig. Når det har dukket opp utfordringer så har Bente alltid vært på tilbydersiden og delt av sin erfaring og kompetanse.

Jeg vil anbefale Fønix og Bente på det varmeste og stiller gjerne som referanse om ønskelig.

Geir Arne Jacobsen

Avdelingsleder ved avdeling for ledelse og innovasjon