Organisasjon og ledelse

Organisasjonsutvikling

Hvilket forbedringspotensiale har organisasjonen ?

Kan man gjøre små endringer som resulterer i økt produktivitet?

Fønix Kompetanse kan

• Bistå i å tydeliggjøre strategi og mål i virksomheten
• Analysere og kartlegge hele eller deler av virksomheten med fokus på å utvikle de menneskelige ressursene
• Konkretisere virksomhetens personalpolitikk

Lederutvikling

Har virksomheten behov for videreutvikling av ledelsen? Har du trådt inn i en ny og spennende lederrolle og vil forsikre deg om at du er på riktig spor?

I lederrollen eller som rådgiver kan Fønix Kompetanse tilby

• Ledelse av hele eller deler av prosjektet
• Lede prosesser og møter i oppstart og underveis i prosjektet
• Være coach/sparringspartner for prosjektleder underveis i prosjektet

Fønix Kompetanse kan

• Kartlegge personlige egenskaper og ledelsesferdigheter
• Avklare forventninger til lederrollen
• Gjennom coaching og veiledning, bevisstgjøre og utfordre leder