946248732413205

Om oss

Fønix Kompetanse har siden 1997 vært en pålitelig rådgiver for bedrifter i privat og offentlig sektor i Drammen og det sentrale Østlandsområdet.

Vi leverer et bredt spekter av kurs, programmer og rådgivningstjenester innen utvikling av virksomheter, ledere, medarbeidere og team, samt prosessledelse, prosjektledelse, coaching og rekruttering.

Kjernen og gløden i Fønix Kompetanse er, og vil alltid være, vår interesse for menneskelige ressurser og utvikling. Vårt ønske er å lete fram det beste i hver medarbeider, utvikle og utfordre.

Som rådgivere er vi energiske og erfarne, men også forskjellige i metodikk og fremgangsmåte. Likevel jobber vi ut i fra et felles og godt fundamentert ståsted.

Vi mener bestemt at det handler om mennesker.

Våre rådgivere

Vår kombinasjon av kunnskap om forretningsprosesser og menneskelige ressurser gjør oss til en faglig sterk sparringspartner. Vi er opptatte av å ivareta  de ansattes og virksomhetens framdrift.

(klikk på en av oss for mer informasjon)

Kristin Haftorn Johansen

Telefon: 916 40 005
Epost: kristin.haftorn.johansen@fonixkomp.no

Pedagog, prosessleder og fasilitator. Kombinasjon av faglig styrke og praktisk/operativ ledererfaring. Tydelig, oppgave- og samarbeidsorientert.

Erlend Pedersen

Telefon: 488 99 796
Epost: erlend@fonixkomp.no

Rådgiver og endringslos i utviklingprosesser. Opptatt av her-og-nå fokus i samarbeidsrelasjoner.

Odd Johansen

Telefon: 934 24 400
Epost: odd.johansen@fonixkomp.no

Utdannet pilot, 40 år i Luftforsvaret, rekruttering og personalutvelgelse.

Bente Aksnes

Telefon: 418 56 904
Epost: bente.aksnes@fonixkomp.no

Erfaren prosess- og prosjektleder, coach og fasilitator med utgangspunkt i kommunikasjon, samhandling og gjennomføringsevne.

Narve Jordheim

Telefon: 908 59 357
Epost: narve@fonixkomp.no

Erfaren rådgiver, fasilitator og prosessleder innen samarbeid, ledelse, kommunikasjon og strategi, med evne til å engasjere, utfordre og stimulere til endring og utvikling.

 

Cecilie Steenland

Telefon: 450 54 648
Epost: cecilie@fonixkomp.no

Master executive coach, foreleser og fasilitator med utgangspunkt i aktiv endring, kommunikasjon og coaching.

Kristin er rådgiver i Fønix Kompetanse AS og jobber hovedsakelig med personalutvikling, kompetanseheving og arbeidsmiljø. Kris spesialfelt er motivasjon av ansatte og videreutvikling av menneskelige ressurser.

• Personlig utvikling, motivasjon og samhandling
• Ledelse, lederutvikling, kommunikasjon og veiledning
• Teamutvikling
• Flyt i arbeidsprosesser

Erlend har 12 års erfaring innen HR ledelse. Han har arbeidet nasjonalt og internasjonalt med rekruttering, organisasjons- og lederutvikling. Han er utdannet innen markedsføring fra NMH og HR ledelse fra BI. Erlend er brennende opptatt av hvordan relasjoner påvirker oss og resultatene vi skaper i virksomhetene.

• Rekruttering og search/selection
• Kurs og opplæring i ansettelsesprosesser
• Organisasjons- og teamutvikling
• Lederutvikling

Odd er utdannet pilot. Gjennom det meste av sin over 40 år lange karriere i Luftforsvaret og sivil luftfart, har han foruten lederansvar, også hatt roller som instruktør og kontrollant. Han har sett hvor viktig samarbeid, kommunikasjon og menneskekunnskap er på arbeidsplassen.

Odds arbeidsområder i Fønix Kompetanse AS er:

• Rekruttering og personalutvelgelse
• Støtte i ansettelsesprosesser

Bente er daglig leder i Fønix Kompetanse. Hun har over 15 års erfaring med prosjektarbeid, som prosjektleder, rådgiver og kursholder. I tilegg er hun utdannet coach og veileder fra Høyskolen i Oslo og Akershus. Bente er spesielt opptatt av samsvaret mellom visjon og måloppnåelse i virksomheter og på individnivå.

• Kommunikasjon, motivasjon, samhandling og personlig utvikling
• Coaching og veiledning
• Team og teamutvikling
• Prosjektledelse og støtte i prosjektprosesser

Narve er siviløkonom NHH med Master of Management-programmer fra BI, og har arbeidet som konsulent siden 2004. Tidligere har han drevet egne virksomheter innen moteindustrien, og har lang erfaring med alle sider av ledelse, drift og omstillinger, samt med bransjeforeninger og bransjerelaterte samarbeidsprosjekter. Særlige arbeidsområder:

• Lederutvikling og ledergrupper
• Medarbeider og teamutvikling
• Strategi- og forretningsutvikling

Cecilie er én av fire profesjonelle coacher i Norge med en Mastergrad i Applied Coaching. Hun har en allsidig erfaring fra yrkeslivet i privat og offentlig sektor og har over 15 års erfaring som leder og prosjektleder innenfor finanssektoren i privat næringsliv. Hun er nestleder i ICF (International Coach Federation) Norge og er sertifisert forleser for LinkedIn, og samarbeider med LinkedKurs. Cecilie har et ydmykt og engasjerende fokus på kundens prosess og har en pragmatisk løsningsorientert holdning.

• Personlig utvikling, motivasjon og samhandling
• Lederutvikling og kommunikasjon
• Coaching og LinkedIn