946248732413205

REFERANSER

Fønix Kompetanse AS har siden 1997 formidlet kunnskap og utfordret til god praksis innenfor forpliktelsesbasert HR. Gjennom å kombinere god forretningsforståelse med kunnskap om mennesker, bistår vi våre oppdragsgivere med å skape lønnsomme arbeidsplasser.

Denne forståelsen forsterker vi nå ved å tilby et masterprogram i anvendt coaching. Dette i trygg forvissning om at programmet vil styrke våre kunder i arbeidet med å oppnå ekstraordinære resultater.

Fønix Kompetanse AS

Kristin Haftorn Johansen
Styreleder og rådgiver

Hanna har bred erfaring som konsulent med spesielt fokus på implementering av strategi gjennom leder-/teamutvikling. Hun har særlig strategisk og operativ kompetanse spesielt innen organisasjons- og personalutvikling med utvikling av konsepter, implementering og trening i flere organisasjoner og bedrifter med spesielt fokus på ledergrupper, fra toppledelse til førstelinjeledere. Sammen med kunden legger vekt på praktisk virksomhetsutvikling gjennom å synliggjøre sammenhengene mellom langsiktige strategiske planer og hverdagens operative handlinger.

 

I 2014-2016 var Hanna faglig ansvarlig for og gjennomførte Norges første Mastergrad i Applied Coaching (2014-2016) i samarbeid med et universitet i England. Hun er en av fem coacher i Norge med International Coach Federation’s (ICF´s) høyeste sertifisering, MCC (Master Certified Coach) og sertifiserer internasjonalt for ICF. Hanna er også godkjent som mentorcoach hos ICF Global.

 

Hanna er fagansvarlig for dette masterprogrammet.

 

Hanna Sedal
MCC og fagansvarlig for Masterprogrammet

Jeg tok min mastergrad i Applied Coaching i 2016 med mål om å bli en profesjonell coach. Programmet bidro til at jeg videreutviklet mine kognitive, kritiske og intellektuelle ferdigheter:

  • Forretningsmessig utbytte: fra fremtidens mål til den operative lederrollen, organisasjons- og teamutvikling, strategi og målarbeid.
  • Faglig utbytte: innføring og bruk av anerkjente modeller og gjennomprøvde verktøy, teoretisk forankring, praktisk trening og internasjonale sertifiseringer.
  • Personlig utbytte: Bevisstgjøring og endring  til hensiktsmessige handlingsmønstre, aktiv bruk av refleksjoner og selvledelse.

Dette programmet er så viktig for meg at jeg tar det til Norge for å gi deg muligheten.

Jeg gjennomførte og besto, som en av fire i Norge, en kompetanseforankret leder- og coachutdanning. Du kan bli nr. 5!

 

Cecilie Steenland
MA in Applied Coaching