946248732413205

Spørsmål og svar

Hvor lenge varer studiumet?
Programmet er et samlingsbasert deltidsstudium over 4 semestre (to år) med både fysisk tilstedeværelse og online-undervisning (Blended Learning).

Hvor mange moduler har programmet?
Masterprogrammet består av totalt 6 moduler hvor  25 dager er samlingsbasert (2-3 hverdager pr. samling) og resterende program gjennomføres online. I tillegg må studentene bruke tid til selvstudium, oppgaveskriving, trening med egne kunder og obligatorisk veiledning.

Hva må jeg kunne i forkant?
Du må ha noen års erfaring fra arbeidslivet, men formelt lederansvar er ingen forutsetning. Du ønsker å påvirke, utvikle og styrke organisasjons- og lederkultur eller ønsker personlig vekst og flere perspektiver.

Må jeg ha en Bachelor?
Du trenger ikke ha en Bachelor-grad. Du må gjennomføre og bestå de 5 første modulene for å få anlending til å søke om opptak på selve mastermodulen. Bestått mastergrad gir mulighet for en doktorgrad (PhD).

Hjelper det meg i jobbsammenheng?
Din mastergrad kan være bidraget du trenger for å stå stødigere i videre karriereløp, bli tryggere i lederrollen og kunne utøve coachende ledelse. Masterløpet vil tilføre faglig styrke som du kan bruke i organisasjonsutvikling, kulturbygging eller egen forretningsutvikling .

Språk
Undervisningen  foregår hovedsakelig på norsk. Det meste av litteraturen er på engelsk eller på et skandinavisk språk. Alle innleveringer skal være på engelsk.

Hvor foregår undervisningen?
Den fysiske undervisningen foregår i Drammen.

Når er oppstart?
Planlagt oppstart våren 2021.

Hvor mange studenter tar dere inn?
Vi tar inn 12 studenter.

Hva koster masterprogrammet?
Pris pr. semester er 67.500 kr. som inkluderer undervisning, sertifiseringer og obligatorisk veiledning. Overnatting, reise og bøker kommer i tillegg. Semesterinnbetaling skjer før oppstart.

Vandelsattest
I arbeidet med å utarbeide en felles norsk standard for profesjonelle coacher (arbeidet er planlagt ferdig høsten 2021) og styres av Norsk Standard, er dette et element som diskuteres for å sikre kvaliteten til aktørene i bransjen.

Hvis jeg lurer på noe mer?
Ta gjerne kontakt med oss på epost mastercoachen@fonixkomp.no eller ring 450 54 648 om du har flere spørsmål.