946248732413205

Lederen

Hvilke ledere trenger din virksomhet i fremtiden?

 

“Med et relativt ferskt lederteam og flere strategiske utfordringer fremover, hadde vi behov for å utvikle vårt ledelsesarbeid. Gjennom en meget god oppstart med analyser og målsetninger, klarte vi raskt å gjøre nødvendige endringer. Vi har jobbet målrettet, og med små og større «stikk» fra Fønix Kompetanse underveis har vi holdt fokus og oppnådd meget tilfredsstillende resultater. Jeg kan trygt anbefale Fønix Kompetanse”. 

Håvard Hopen  

 

Ledelse i dag handler mest om å skape resultater sammen med andre.  I tillegg til å ta lønnsomme valg forventes det at en leder følger opp sine medarbeidere ved å stille krav, utfordre, støtte, korrigere og inspirere. Vi snakker om Soft Skills for Hard Business 

En god leder er trygg i sin lederrolle. God ledelse gir bedre resultater – det viser både praksis og forskning. 

Mange blir ledere i kraft av sine faglige prestasjoner. Ofte trenger nye ledere bedre forståelse for lederrollen og de forventninger som ligger til denne. Grunnleggende kommunikasjons- og lederferdigheter er et godt grunnlag for å kunne utvikle seg selv som leder og fungere bedre som leder for andre.  

 

Læring gjennom trening  

Vi tror på læring og utvikling over tid og legger vekt på å se det enkelte tiltak i et helhetlig og langsiktig perspektiv. God ledelse utvikles gjennom trening og erfaring, tilbakemeldinger og støtte. Gjennom å prøve, erfare, dele og reflektere rundt eget arbeid, sikres relevant og matnyttig læring overførbar til ulike situasjoner i leders arbeidshverdag.  

Vi legger til rette for læring ved å ta utgangspunkt i den enkelte virksomhets kultur, strategi, verdier og lederkrav. Samtidig sørger vi for utfordringer og tiltak tilpasset ledernes nivå og opplevde utfordringer.  

Våre rådgivere gjennomfører lederutvikling på ulike nivåer i ulike virksomheter med gode tilbakemeldinger.