946248732413205

Hvordan unngå feilansettelser

Gode ansettelsesprosesser, god opplæring og god oppfølging

 

Hvordan kan vi sikre oss at den nye medarbeideren glir sømløst inn sosialt og samtidig leverer faglig ?

I dagskurset gjennomgås hele rekrutteringsprosessen gjennom arbeid med case og praktiske øvelser

Kursinnhold:

Behovavklaring og forberedelser

• Jobbanalyse og kravspesifikasjon
• Annonseutforming
• Håndtering av kandidathenvendelser

Forberede og gjennomføre intervjuer:

• Gjennomføring av intervjuer, spørreteknikker
• Referansekontroll, referanseintervju og spørreteknikker

Utvelgelse og avslag

Ansettelse og oppstart ny medarbeider

Opplæring, oppfølging og konsekvens

Alle som gjennomfører rekruttering vil ha nytte av dette kurset. Benytt anledningen til en faglig og praktisk oppdatering hos Fønix Kompetanse AS.