946248732413205

Hvordan unngå feilansettelser

Gode ansettelsesprosesser, god opplæring og god oppfølging

 

Hvordan kan vi sikre oss at den nye medarbeideren glir sømløst inn sosialt og samtidig leverer faglig ?

I dagskurset gjennomgås hele rekrutteringsprosessen gjennom arbeid med case og praktiske øvelser

Kursinnhold:

Behovavklaring og forberedelser

• Jobbanalyse og kravspesifikasjon
• Annonseutforming
• Håndtering av kandidathenvendelser

Forberede og gjennomføre intervjuer:

• Gjennomføring av intervjuer, spørreteknikker
• Referansekontroll, referanseintervju og spørreteknikker

Utvelgelse og avslag

Ansettelse og oppstart ny medarbeider

Opplæring, oppfølging og konsekvens

Alle som gjennomfører rekruttering vil ha nytte av dette kurset. Benytt anledningen til en faglig og praktisk oppdatering hos Fønix Kompetanse AS.

Kursholder: Erlend Pedersen.

Erlend har jobbet med rekruttering av spesialister og ledere siden 1999 og er en erfaren kursholder med gode ferdigheter i å formidle kunnskap. Han er opptatt av at praktisk trening gir de beste resultatene.

Kursbetegnelse:

Heldagskurs

Hvordan unngå feilansettelser

Dato

Ta kontakt for kursdato.