946248732413205

Når et team på fem blir 20 prosent mer produktive, slipper virksomheten å ansette en til!

Vår metode gjør team mer effektive.

Rådgiverne i Fønix Kompetanse er blant de første i Norge som er sertifisert på metoden som gjør det mulig å kartlegge en gruppes samarbeidseffektivitet. Gjennom måling identifiserer vi helt konkrete tiltak som vil løfte gruppens prestasjonsnivå.

En typisk utviklingsprosess varer cirka seks måneder. Deltakerne står selv for tilbakemeldingene og oppfølgingen i et digitalt system som viser utviklingen. Det er gruppens felles ansvar å sørge for utvikling. På den måten blir ansvaret for oppfølging og resultat plassert der det hører hjemme – ikke hos konsulenten, men hos gruppen. Det handler om å nyttiggjøre seg medarbeidernes kvaliteter på en mer effektiv måte; å jobbe mer med de riktige tingene, smartere og bedre sammen.

Den grunnleggende prosessen tar vanligvis ca 6 måneder,og kan illustreres slik:

Møte med leder

Forberedelser

Måling

Teamdag, gjennomgang prosess og teamets resultater.
Utarbeidelse av mål og handlingsplan

Ca. 6 mnd.

Teamet jobber med hverdagsforbedringer som beskrevet i handlingsplan
Løpende tilbakemeldinger og egenevaluering i digitalt støtteverktøy

Ny måling

Halv teamdag
Evaluering og refleksjon Eventuelt nye mål og ny handlingsplan

Fra gruppe til team -steg for steg

Det nye HR-verktøyet er utviklet av forskere ved Temple University i USA som har studert 12.000 arbeidsgrupper i Sverige, Mexico, Japan og USA. Programmet er testet både i privat og offentlig sektor. Resultatene er meget gode. En rekke internasjonale selskaper, blant dem Volvo, bruker metoden for å skape team som når felles mål på en effektiv måte.