Ståle er ICF-sertifisert Coach, lektor og har mastergrad i ledelse, med hovedvekt på omstillings- og endringsledelse. Han er autorisert i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse, og sertifisert mentor og rådgiver. Han har lang og variert ledererfaring fra privat og offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt. Bred kultur- og språkkompetanse: behersker flytende fransk, tysk og spansk, foruten engelsk. Sentralt for ham er dialogen og relasjonsledelse som nøklene til de aller beste resultatene.
• Lederutvikling, coaching og kommunikasjon
• Relasjonsledelse, endringsledelse og konflikthåndtering
• Flerkulturell dialog som ressurs
• Samhandling og resultater i utdanningssektoren