Odd er utdannet pilot. Gjennom det meste av sin over 40 år lange karriere i Luftforsvaret og sivil luftfart, har han foruten lederansvar, også hatt roller som instruktør og kontrollant. Han har sett hvor viktig samarbeid, kommunikasjon og menneskekunnskap er på arbeidsplassen.

Odds arbeidsområder i Fønix Kompetanse AS er:

• Rekruttering og personalutvelgelse
• Støtte i ansettelsesprosesser