Narve er siviløkonom NHH med Master of Management-programmer fra BI, og har arbeidet som konsulent siden 2004. Tidligere har han drevet egne virksomheter innen moteindustrien, og har lang erfaring med alle sider av ledelse, drift og omstillinger, samt med bransjeforeninger og bransjerelaterte samarbeidsprosjekter. Særlige arbeidsområder:

• Lederutvikling og ledergrupper
• Medarbeider og teamutvikling
• Strategi- og forretningsutvikling