Jon-Ivar har over 25 års erfaring med toppledelse og prosjektarbeid. Han er utdannet innen Master of Business Administrasjon (M.B.A.) med fokus på organisasjonsledelse og endringsledelse. Han har bygget opp flere virksomheter, de siste årene Kirkens Bymisjon Drammen. Jon-Ivar er opptatt av relasjonene mellom mennesker og hvordan få disse til å fungere optimalt for bedriften. Hans spesialfelt er motivasjon av ansatte og videreutvikling av menneskelige ressurser. 

  • Personlig utvikling, motivasjon og samhandling
  • Ledelse, lederutvikling, kommunikasjon og veiledning
  • Organisasjons- ogendringsledelse
  • Prosjektledelse og støtte i prosjektprosesser