Cecilie er én av fire profesjonelle coacher i Norge med en Mastergrad i Applied Coaching. Hun har en allsidig erfaring fra yrkeslivet i privat og offentlig sektor og har over 15 års erfaring som leder og prosjektleder innenfor finans og inkasso i privat næringsliv. Hun har sittet to perioder i styret i ICF (International Coach Federation) Norge og har vært sentral i prosjektet i regi av Standard Norge for en felles norsk coachingstandard. Cecilie har et ydmykt og engasjerende fokus på kundens prosess og har en pragmatisk løsningsorientert holdning.

• Personlig utvikling, motivasjon og samhandling
• Lederutvikling og kommunikasjon
• Coaching og LinkedIn