Anne Marie har lang erfaring innen B2B-salg, produktledelse, markedsføring og kontoradministrasjon for flere aktører i privat næringsliv.  Frem til 2022 var hun avdelingsleder og bedriftsrådgiver for en større tilbyder og aktør av etter- og videreutdanning for voksne.

Hun brenner for kompetanseheving av ansatte og mener at bedriftstilpassede prosesser er den beste måten å bygge medarbeidernes kompetanse. 

Din bedrift vil oppleve resultatforbedring gjennom:

  • Høyere effektivitet
  • Bedre kommunikasjon og samarbeid
  • En sterkere bedriftskultur
  • Støtte opp om posisjonen som en attraktiv arbeidsgiver

 

Anne Marie er rådgiver for kartlegging av kompetansebehov i din virksomhet, hvilke utfordringer dere står overfor og hvordan disse kan håndteres.

Ta kontakt for en hyggelig prat om kompetanse.