Anne Marie

Anne Marie har lang erfaring innen B2B-salg, produktledelse, markedsføring og kontoradministrasjon for flere aktører i privat næringsliv.  Frem til 2022 var hun avdelingsleder og bedriftsrådgiver for en større tilbyder og aktør av etter- og videreutdanning for voksne....

Jon-Ivar Windstad

Jon-Ivar har over 25 års erfaring med toppledelse og prosjektarbeid. Han er utdannet innen Master of Business Administrasjon (M.B.A.) med fokus på organisasjonsledelse og endringsledelse. Han har bygget opp flere virksomheter, de siste årene Kirkens Bymisjon Drammen....

Ståle

Ståle er ICF-sertifisert Coach, lektor og har mastergrad i ledelse, med hovedvekt på omstillings- og endringsledelse. Han er autorisert i Relasjonsledelse og Relasjonskompetanse, og sertifisert mentor og rådgiver. Han har lang og variert ledererfaring fra privat og...

Cecilie

Cecilie er én av fire profesjonelle coacher i Norge med en Mastergrad i Applied Coaching. Hun har en allsidig erfaring fra yrkeslivet i privat og offentlig sektor og har over 15 års erfaring som leder og prosjektleder innenfor finans og inkasso i privat næringsliv....

Odd

Odd er utdannet pilot. Gjennom det meste av sin over 40 år lange karriere i Luftforsvaret og sivil luftfart, har han foruten lederansvar, også hatt roller som instruktør og kontrollant. Han har sett hvor viktig samarbeid, kommunikasjon og menneskekunnskap er på...