Virksomheten

Virksomheten   Nettpartner AS har hatt et godt og langvarig samarbeid med Fønix Kompetanse. Bl.a. har Fønix bidratt til utvikling og gjennomføring av vårt bedriftsinterne lederopplæringsprogram. Dette programmet har vært et godt bidrag for å gi ledere i...

Lederen

Lederen Hvilke ledere trenger din virksomhet i fremtiden?   “Med et relativt ferskt lederteam og flere strategiske utfordringer fremover, hadde vi behov for å utvikle vårt ledelsesarbeid. Gjennom en meget god oppstart med analyser og målsetninger, klarte vi...

Den Enkelte

Den Enkelte Hvordan vet du om virksomheten har nådd målene?    Personlig utvikling er grunnmuren for all utvikling. Selvledelse er en hovedingrediens i utviklingen. En leder som behersker selvledelse på en konstruktiv måte, vil være en fremtidsrettet og kompetent...