946248732413205

...det handler om mennesker

Rådgivning

Vår kombinasjon av kunnskap om forretningsprosesser

og menneskelige ressurser gjør oss til en faglig sterk sparringspartner.

Vi er opptatte av å ivareta de ansattes og virksomhetens framdrift.

DEN ENKELTE

«Jeg forventer at leders forventinger er så tydelige at jeg slipper å anta» 

leder i norsk produksjonsbedrift

Les mer
TEAMET

“…et veldig bra felles grunnlag for både å forstå hverandre bedre og jobbe med utvikling sammen”

Elin Ødegård, HR-sjef Arkivverket

Les mer

LEDEREN

“Vi har jobbet målrettet, og med små og større «stikk» fra Fønix Kompetanse underveis har vi holdt fokus og oppnådd meget tilfredsstillende resultater.” 

Håvard Hopen, daglig leder DEMANOR

  

Les mer
VIRKSOMHETEN

“Vi hadde økt fra 5 til 10 medarbeidere på 4 år. Det var på tide å snakke sammen….”

Line Pettersen, Kvalitets- og kompetanseansvarlig
Amesto Business Partner AS, Drammen

Les mer

Det handler om mennesker