Forskning viser at kun 15% av verdens arbeidsgrupper
er høyt presterende team.
Den gode nyheten er at de fleste grupper kan bli det!

Når et team på fem blir 20 prosent mer effektive, slipper bedriften å ansette en til! Fønix-prosessen gjør team mer effektive


Rådgiverne i Fønix Kompetanse er blant de første i Norge som er sertifisert på metoden som gjør det mulig å måle effekten av godt samarbeid i et team. Gjennom måling identifiserer vi helt konkrete tiltak som vil løfte gruppens prestasjonsnivå.

En typisk utviklingsprosess med denne metoden varer cirka seks måneder. Deltakerne står selv for tilbakemeldingene og oppfølgingen via et digitalt system som viser utviklingen. Det er gruppens felles ansvar å sørge for utvikling. På den måten blir ansvaret for oppfølging og resultat plassert der det hører hjemme – ikke hos konsulenten, men hos gruppen. Det handler om å nyttiggjøre seg medarbeidernes kvaliteter på en mer effektiv måte – å jobbe mer med de riktige tingene, smartere og bedre sammen.

Den grunnleggende prosessen med GDQ og Teambook tar vanligvis 6 – 8 måneder, og kan illustreres slik:

Intro Leder m/ konsulent

Teamdag m/ konsulent (hel) Presentasjon og forklaring av kartlegging og prosess
GDQ
Mål, Struktur, Relasjon Handlingsplan

Oppfølging etter avtale
Tilbakemeldinger
Trening

Teamdag m/ konsulent (halv) Evaluering/refleksjon Eventuelt nye mål og ny handlingsplan

Slik utvikles grupper – Steg for steg

Det nye HR-verktøyet er utviklet av forskere ved Temple University i USA som har studert 12.000 arbeidsgrupper i Sverige, Mexico, Japan og USA. Programmet er testet både i privat og offentlig sektor. Resultatene er meget gode. En rekke internasjonale selskaper, blant dem Volvo, bruker metoden for å skape team som når felles mål på en effektiv måte.

Kontakt oss

Telefonnummer: 980 00 400
E-post: team@fonixkomp.no
Besøksadresse:
Thornegata 13,
3015 Drammen
© Fønix Kompetanse, 2019

Web av: Godt Sagt kommunikasjon AS