Rekruttering

Vi rekrutterer ledere, spesialister og styreroller for din virksomhet.

Rekruttering er tidkrevende og kan bli mer utfordrende enn ønskelig.


Som oftest er virksomheten ute etter nye personalressurser som leverer på et høyt faglig nivå.


Risikoen for feilansettelser kan bli større en nødvendig. Hvordan kan man sikre at den nye medarbeideren glir sømløst inn sosialt og leverer faglig?

Fønix Kompetanse kan gjennomføre hele eller deler av rekrutteringsprosessen og leverer spesialtilpassede rekrutteringstjenester, basert på virksomhetens behov og ønsker.

Search og headhunting

• Gjennomføre Search og headhunting i kombinasjon med annonserte stillinger eller i lukkede søk
• Utarbeide en detaljert kravspesifikasjon for stillingen
• Kartlegge arbeidsoppgaver, ansvarsområder og krav til fagkunnskap
• Analysere best egnet persontype
• Sørge for at stillingen passer inn i organisasjonens mål og visjoner

Utforme og følge opp stillingsannonser

• Riktig layout og annonsering til relevant målgruppe
• Forhandle fram gode mediapakker med leverandører

Gjennomføre hele intervjuprosessen og grundig referansekontroll

• Kartleggings- og dybdeintervjuer med personanalyse
• Finalekandidater presenteres skriftlig og muntlig
• Oppdragsgiver gjør finaleintervjuer og inngår ansettelsesavtale

I de tilfeller hvor virksomheten har stått for rekrutteringsprosessen selv, er det ikke uvanlig å sitte igjen med flere aktuelle og dyktige kandidater.

Hvordan velge riktig blant ulike persontyper og kvalifikasjoner?

Fønix kompetanse kan

• Bistå rekrutteringsansvarlig som en objektiv vurderingspartner
• Foreta en nøytral og kvalitetssikrende sluttvurdering basert på personanalyse og kravspesifikasjon.

Kvalitetssikrende oppfølgingsintervju

Det er ikke alltid forventninger innfris. Fanges dette opp tidlig er det enklere å gjøre noe med! Både ønskene fra arbeidsgiver og fra ny arbeidstaker skal ivaretas.

Fønix Kompetanse gjennomfører et strukturert oppfølgingsintervju med nyansatt og nærmeste leder der vi forsikrer oss om at forventningene er møtt fra begge parter.

Styreroller

Et styre består av individer med ulike egenskaper, ulik kompetanse, verdier og bakgrunn. Vi finner de kandidatene som har den mest riktige kompetanse, bakgrunn og erfaring til å bidra med å styre virksomheten mot de overordnede målsettinger, ønsker og visjoner som eierne har.

 Opplæring i ansettelsesprosesser

Ønsker du selv å bli en bedre rekrutterer? Vi leverer opplæringsprogrammer i ansettelsesprosesser

  • Forberedelser
  • Annonseutforming - valg av medier
  • Intervjugjennomføring og spørreteknikker
  • Referansekontroll
  • Regler/lovverk vi må forholde oss tilKontakt våre rådgivere


Erlend Pedersen


Telefon: 488 99 796
Send e-post


Mer informasjon?

 

Kontakt en av våre rådgivere.

 
Tilbake til toppen

Kontakt oss

Telefonnummer: 980 00 400
E-post: post@fonixkomp.no
Besøksadresse:
Thornegata 13,
3015 Drammen
© Fønix Kompetanse, 2019

Web av: Godt Sagt kommunikasjon AS