Referanser

 

Med et relativt ferskt lederteam og flere strategiske utfordringer fremover, hadde vi behov for å utvikle teamet og effektiviteten i vårt ledelsesarbeid.

Fønix Kompetanse har bistått oss i flere oppgaver tidligere, og vi har nå gjennomført teamutviklingsarbeid ved hjelp av GDQ og TeamBook over nesten et år med sterk faglig bistand fra Bente Aksnes. Gjennom en meget god oppstart av prosjektet med analyser og målsetninger, klarte vi raskt å gjøre nødvendige endringer. Gjennom prosessen videre har vi jobbet målrettet for å utvikle teamet og effektiviteten i vårt eget arbeid. Med små og større «stikk» fra Bente underveis har vi holdt fokus og oppnådd meget tilfredsstillende resultater. Jeg kan trygt anbefale Fønix Kompetanse videre.

Håvard Hopen

Daglig leder

 

 

 Servicegrossistene eies av 21 selvstendige, lokalt forankrede grossister over hele landet som samarbeider på ulike områder for å gi kundene effektive rutiner, stabil distribusjon og gode betingelser. Selskapet omsetter i 2015 for nærmere 3,3 mldr.

Servicegrossistene AS ved valgkomiteen har engasjert Fønix Kompetanse AS i rekruttering av to eksterne styremedlemmer til selskapets styre, høsten 2015.

Valget av samarbeidspartner var enkelt. Fønix Kompetanse har samarbeidet med Servicegrossistene i en årrekke med rekrutteringsbistand av en rekke dyktige mennesker til sentrale stillinger, og kjenner selskapets kultur, målsettinger og forretning svært godt.

Det ble gjennomført en grundig forprosess med valgkomiteen for å sikre en veloverveid og korrekt kravspesifikasjon. Det ble satt svært detaljerte og spesifikke rammer for kandidatenes ønskede kompetanse og erfaringsbakgrunn, og dette ledet til en omfattende searchprosess. Valgkomiteen ble holdt løpende orientert underveis og fikk til slutt presentert tre meget godt kvalifiserte finalekandidater. Valgkomiteen besluttet raskt å fremme to av kandidatene for innvalg. Generalforsamlingen vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling og begge kandidatene ble valgt inn i selskapets styre.

Vi er meget godt fornøyde med prosessen og våre nye styremedlemmer. Vi anbefaler andre å benytte Fønix Kompetanse i sin sin fremtidige søken etter nye medarbeidere, og spesielt på høyt ledernivå der rådgivernes organisasjonsforståelse og kunnskap om ledelse er kritiske suksessfaktorer.

 

Einar Monge

Valgkomiteens leder


 

Eurofins Environment Testing Norway AS

 

Her er en kort oppsummering av hvordan Eurofins Environment har opplevd samarbeidet med Fønix Kompetanse.

Dette er basert på opplegget rundt todagers-kurset kalt Utviklingsprogram Salg og Kundeservice.

Vi var omtrent 20 personer som deltok, og responsen fra deltakerne i etterkant var utelukkende positiv.  Det var en fin balanse mellom personlig fokus via profilanalysene og en mer markedsmessig tilnærming som dekket både salg og kundesupport.

På den måten lærer man mye om seg selv og egen påvirkning på andre mennesker, både kolleger og kunder.  I tillegg presenteres metoder for å skape gode relasjoner slik at man kan oppnå best mulig resultat.

Det var også lett å samarbeide med vår kontaktperson i Fønix Kompetanse, Narve Jordheim, hvor han presenterte rammene for opplegget og vi sammen diskuterte detaljene slik at alt ble tilpasset vårt firma og vår organisasjon.

 

Bjørn Tore Kildahl, Sjef kundeservice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 

Stiftelsen Norsk Luftambulanse driver et stort og aktivt forsknings- og utviklingsarbeid finansiert av våre medlemmer. Vi regnes blant verdens fremste på forskning i prehospital akuttmedisin, og har Europas største miljø på området. I tillegg har vi en stor portefølje av innovasjonsprosjekter som skal bidra til en bedre luftambulansetjeneste i Norge.

Bente Aksnes ledet arbeidet med en ny strategi for FoU-arbeidet i stiftelsen. Aksnes planla og fasiliterte prosessen i tett samarbeid med ledelsen i vår forsknings- og utviklingsavdeling. Arbeidet innebar å lede arbeidsgruppen bestående av våre fagsjefer og fagutviklere, involvering og intervjuer av nøkkelpersoner, samordning av analyser og resultater samt å utarbeide endelig strategidokument.

Strategien gjøres nå gjeldende for de neste 4-5 årene og har også vært et viktig grunnlag for utarbeidelse av stiftelsens totale taktiske plan.

Vi er svært godt fornøyd med måten Aksnes ledet prosessen i en travel hverdag hos oss, både dialogen med ulike fagmiljøer underveis og med sluttresultatet.

Aksnes leder prosesser og sikrer samspill mellom fagfolk med ulike spesialiteter på en smidig, men bestemt måte som for oss bidro sterkt til at vi holdt avtalte tidsfrister og til at vi fikk en kvalitativt god leveranse. Vi kan derfor gi henne de beste anbefalinger som fasilitator og leder av denne type og lignende prosesser og prosjekter.

 

Jan Thormodsæter, Utviklingssjef

Forsknings- og utviklingsavdelingen

Stiftelsen Norsk Luftambulanse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutteringskurs for butikksjefer og distriktssjefer i Kiwi minipris.


KIWI minipris er en dagligvarekjede med 600 butikker/butikksjefer og ca 50 distriktssjefer. Omsetningen for 2014 regner vi med skal passere 27 milliarder kroner. Kjeden har mer enn 10 000 ansatte og vi ansetter ca 2 000 nye medarbeidere hvert år. Selv om vi har vår egen KIWIskole valgte vi i dette tilfellet å hente inn profesjonell hjelp utenfra for å spisse kompetansen til de i KIWI som ansetter de fleste menneskene.

For KIWI var det viktig å ha KIWI relasjonen i bunn, med påfyll av grunnleggende faglig teori. Vi kjørte 2 testkurs med deltakere både fra butikk og ledere på flere nivåer over butikksjef. Evalueringene var bla. at kursprogrammet traff gruppen svært godt, kursholderne var meget kunnskapsrike og involverende, sammensetning mellom teori og praksis fungerte svært godt.

KIWI minipris bestemte at alle butikksjefer og distriktssjefer skal ha kurset. Vi skal i tillegg kjøre en light ugave både for nye butikksjefer, - før de kommer inn på dette 2 dagers kurset, og for våre nesten 40 trainees pr år som går i lære for å bli butikksjefer.

Vi har stor tro på at ved å gjøre dette over tid vil vi gjøre bedre utvelglser og gjennom det få mindre turnover over tid.

Jon Buxrud, Opplæringssjef KIWI Norge

 


 

NaturaMed Pharma AS

 

Vi valgte Fønix Kompetanse til innhenting av økonomisjef for Norden med plass i ledergruppen.


Vi er meget godt fornøyd med alle deler av prosessen, både forarbeidet, testene, de grundige kandidatpresentasjonene og gjennomføringen av intervjuer. Vi satt med tre godt kvalifiserte kandidater til finaleintervjuer, og fikk gjennomført ansettelsen på fastsatt tid.

Tilbakemeldingen fra kandidatene var også meget positive i forhold til deres kontakt med Fønix Kompetanse. Selskapet har profesjonalitet i alle ledd, og vi kan trygt anbefale dem til rekruttering til lederstillinger.

Bodil Arnesen, Adm Dir NaturaMed Pharma AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norsk Luftambulanse

 

Vi har brukt Bente Aksnes i en krevende prosess med analyse og videreutvikling av en vesentlig tjenesteleveranse overfor våre medlemmer.


Hun har også ledet vår reforhandling med ekstern leverandør om denne tjenesten.
Bente Aksnes har på en effektiv måte tilegnet seg nødvendig kunnskap, bidratt til kompetente analyser og på en systematisk og god måte beskrevet mulige løsninger med tilhørende konsekvensanalyser. I samarbeidet med våre folk og i forhandlinger med eksterne har hun en form som er tillitvekkende og samarbeidsorientert uten at den etterlater noen tvil om målrettetheten.

Vi er meget fornøyd med resultatet og har til hensikt å bruke henne på nye prosjekter i fremtiden.

Knut Ulvensøen, Markedssjef

 


 

Multiconsult

 

-Vi trengte å bli bedre kjent etter å ha økt fra 30 til 70 personer på drøye tre år.


Over 2 dager arbeidet vi med personlighet og kommunikasjon, egne verdier og selskapets verdier. Vi så også på selskapets løfter og hvordan disse henger sammen med egne mål og utviklingsplaner.

Etter samlingen er hverdagen preget av mer lagspill. Likevel ønsker vi å forsterke utfallet ved å jobbe videre med temaene og knytte disse enda tettere inn mot det daglige arbeidet. Vi gjennomfører i mindre grupper og utvikler nye samarbeidsformer.

- Vi benytter bedriftsrådgivere fra Fønix kompetanse AS i utviklingen og gjennomføringen. Jeg har stor tro på denne typen medarbeiderutvikling. Den tar utgangspunkt i de ressursene hver enkelt har, samtidig som vi benytter de ressursene vi har sammen.

Aashild Baasen, Regionsleder Buskerud, Vestfold og Telemark

 


 

Norsk Fysioterapeutforbund

 

Norsk Fysioterapeutforbund er veldig tilfreds med jobben Bente Aksnes har gjort


og er særlig imponert over hennes evne til å kommunisere med både ansatte i sekretariatet og tillitsvalgte ute i organisasjonen. Hun har oppnådd stor anerkjennelse for arbeidet hun har gjort. Hun er ryddig, holder seg til saken slik hun skal - og ikke minst, så gjør hun dette på en hyggelig måte.

Tor Tvethaug, Generalsekretær
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aftenposten

 

Aftenpostens Tm avdeling har gjennomført profilanalyse på sine ledere. Resultatet var ekstremt treffende og alle sa at analysen beskrev dem med 98% sikkerhet.


Ut i fra dette trente vi på kommunikasjon sammen i ledergruppen, og hvordan lede selgere til enda bedre resultater. Vi har nå samme stammespråk og gir hverandre feedback i dette språket, alle fikk seg en tankevekker på hvordan en skal kommunisere i hverdagen. Siden vi fikk så gode resultater har vi nå også kjørt et opplegg på utvalgte selgere, slik at de kan bli bedre i sine samtaler med kunder.

Vi opplevde kursholder Gry Hvål som svært dyktig. Hun skjønte vår business, var åpen for innspill og møtte dem med gode argumenter og eksempler fra kursopplegget. Hun tok seg god tid til hver og enkelt, slik at alle skulle få full nytte av opplegget.

Vi kan gi de beste referanser og anbefalinger, dette vil gi oss mye salg og motiverte medarbeidere i lang tid fremover.

Viktor Moholdt, TM-sjef

 

 

Taxus Akershus

 

Taxus Akershus er et felles driftselskap for Asker og Bærum Taxi og Nedre Romerike Taxi.


Driftselskapet ble dannet 01.01.05. I prosessen med å få ansatte i de to selskapene til å spille på lag, skape en felles plattform og bli et velfungerende team brukte vi Kris og Fønix Kompetanse som motivator og samordningsveileder.

Kris har en fantastisk evne til å inspirere til samhandling og til å få medarbeidere til å se seg selv som en ressurs for bedriften. I tillegg er hun hele tiden svært målfokusert. Vi har vært veldig fornøyd med de resultater Kris og Fønix Kompetanse har bidratt til å skape for vår bedrift.

Vi har derfor også ved flere anledninger senere gjort bruk av Kris og hennes firma.

Arne Martin Thingnes Driftsjef Taxus Akershus
 

 

Fritznerbakken barnehage

 

Fritznerbakken barnehage er en kommunal barnehage i Sarpsborg med 19 ansatte.


Vi trengte ekstern bistand da vi hadde kjørt oss fast i en endringsprosess. Vi kontaktet Fønix kompetanse som kom inn med friske øyne. Kris hjalp oss med å få ting på plass, og ved hennes kunnskap, veiledning og oppfølging fikk vi skuta på rett kjøl igjen! Uten denne bistanden hadde vi ikke vært der vi er i dag!'

Kjersti Haga Winsnes, Teamleder Fritznerbakken Barnehage, Sarpsborg Kommune
 

 

Lande barneskole og SFO

 

Lande barneskole og SFO er en av de to største barneskolen i Sarpsborg kommune med ca 530 elever.


Skolen ligger plassert i kanten av et etablert bomiljø med nærhet til flere fine aktivitetsområder.

Skolen har 56 årsverk fordelt på 69 ansatte, som hver dag har som mål å gi elevene en best mulig hverdag. Virksomheten har en visjon om at - SAMSPILL GIR VEKST -

Det pedagogiske personalet gjennomførte dagskurs i teamfokusert utvikling; både som tema og metode, med særlig fokus på lærerrollen og ledelsesutøvelsen.

Uno B. Larsen, Seksjonsleder oppvekst
Kommuneområde Ressurs, Plan og Utvikling, Sarpsborg Kommune
 

 

Amesto Business Partner

 

Amesto Business Partner er et moderne konsulenthus spesialisert på komplekse outsourcingsoppdrag innenfor økonomi.


Vi takker for flott opplegg for ledere og medarbeidere da vårt regnskapsbyrå ønsket hjelp til "å samle troppene" før vi gikk videre mot nye utfordringer. Vi hadde økt fra 5 til 10 medarbeidere på 4 år. Det var på tide å snakke sammen om hvem vi er, hvor vi går og hvordan. Kris ledet oss gjennom 3 inspirerende og utfordrende samlinger med kartlegging, idédugnader og gruppeoppgaver. Dette ga oss et felles "kart" som gjør det lettere å gå mot felles mål.

Line Pettersen, Kvalitets- og kompetanseansvarlig
Amesto Business Partner AS avd Drammen
 

 

ELKO

 

ELKO er Skandinavias ledende produsent av elektronisk installasjonsmateriell, styringssystemer, samt tele og nettverksprodukter..


Selskapet har 223 medarbeidere i Norge, 20 i Sverige og 10 i Finland. ELKO omsetter for ca. 600 millioner kroner, hvorav eksportandelen utgjør ca. 30%. ELKO har sin administrasjon i Sandvika og et høyautomatisert produksjonsanlegg på Åmot i Modum. Bedriften har følgende sertifiseringer: ISO 9001 og ISO 14001 (miljø).

"ELKO har drevet kontinuerlig med organisasjons- og utviklingsprosesser gjennom de siste 8 årene. Fønix Kompetanse v/ Kristin Haftorn Johansen har i disse årene vært vår konsulent.

Hun har evnet å lede oss igjennom de forskjellige prosessene ved å planlegge og tilrettelegge samt at hun har tatt et ansvar for å sikre at påbegynte prosesser blir fulgt opp.

Viktige prosesser i ELKO, der Kristin H. Johansen har vært prosessdriver:

Produksjonsorganisering I og II.
Kontinuerlig lederutvikling
Selvstendiggjøring av operatørene
Kompetanseheving

ELKO ønsker å videreutvikle sine medarbeidere på disse områdene og vil benytte Fønix Kompetanse og Kristin H. Johansen sine kunnskaper i det videre arbeidet."

Jan-Erik Løbben, HRansvarlig/organisasjonsutvikling
 Kontakt en rådgiver


Kristin Haftorn Johansen


Telefon: 916 40 005
Send e-post


Bente Aksnes


Telefon: 418 56 904
Send e-post


Narve Jordheim


Telefon: 908 59 357
Send e-post


Odd Johansen


Telefon: 934 24 400
Send e-post


Tilbake til toppen

Kontakt oss

Telefonnummer: 980 00 400
E-post: post@fonixkomp.no
Besøksadresse:
Thornegata 13,
3015 Drammen
© Fønix Kompetanse, 2019

Web av: Godt Sagt kommunikasjon AS