946248732413205

Prosjektledelse og prosjektstøtte

Fønix Kompetanse tilbyr rådgivning til prosjektledere og prosjektgrupper.

Vi kan bistå i større satsinger på tvers av virksomheter, fagfelt og porteføljer, 

samt i mindre og enklere prosjekter.

Våre rådgivere kan tiltre i alle prosjektets faser både som faglig støtte og i lederrollen. Vi leverer prosjekttjenester i varierende volum og form, definert ut fra oppdragsgivers behov og ønsker.

I prosjektfasene kan Fønix Kompetanse bistå med å

• Definere prosjektets mål og effekt
• Tydeliggjøre kommunikasjonslinjer og roller i prosjektet
• Sikre konkret og effektiv planlegging av alle prosjektfaser
• Justere prosjektplan i henhold til framdrift og avvik
• Være en motivator og pådriver for gjennomføring og ferdigstillelse av prosjektet

I lederrollen eller som rådgiver kan Fønix Kompetanse tilby

• Ledelse av hele eller deler av prosjektet
• Lede prosesser og møter i oppstart og underveis i prosjektet
• Være coach/sparringspartner for prosjektleder underveis i prosjektet