946248732413205

Organisasjon og ledelse

Kan en virksomhet nå målene sine uten at medarbeiderne i den når sine?

 

Hvordan nyttiggjøre virksomhetens menneskelig ressurser som kompetanse, energi, ansvarlighet, engasjement og evne til samhandling?

 

Fønix Kompetanse 

• Tydeliggjør forretningsfokus, forankrer strategi, mål og handlingsplaner
• Analyserer og kartlegger organisasjon, avdeling, team og gruppe
• Gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser
• Arbeider med forventninger, kultur, verdier og spilleregler
Konkretiserer virksomhetens personalpolitikk
• Kartlegger personlige egenskaper og lederferdigheter

• Avklarer forventinger til lederrollen, følger opp, støtter og utfordrer