946248732413205

Omstilling og endringsprosesser

Hvordan gå fra omstilling til løpende utviklingsarbeid?

Organisasjonsendringer, lederskifter, rasjonalisering og effektivisering, outsourcing og nedbemanning.

Hvordan sikre at virksomheten har godt motiverte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø gjennom de utfordrende prosessene?  

Fønix kompetanse  

• Kartlegger, analyserer og utarbeider prosessdesign og bistår i prosessgjennomføringen
• Bistår i implementering av ny strategi

• Gjennomfører kompetansekartlegging og utarbeider opplæringsplaner
• Rekrutterer ledere og spesialister
• Gjennomfører onboarding av nye ledere etter eget program

Bistand til nytt arbeid

En følge av omstilling og endring kan bli omplassering, eventuelt oppsigelse. Med bred erfaring innen personanalyse og kartlegging av ferdigheter leverer Fønix Kompetanse en individuelt tilpasset karriereveiledning.

 Fønix kompetanse 

• Kartlegger kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Bistår ved utforming av CV og søknad
• Trener på intervjuferdigheter
• Gjennomfører motivasjonssamtaler