Omstilling og endringsprosesser

En velfungerende virksomhet har godt motiverte ansatte og et godt arbeidsmiljø.

Omstilling

Står virksomheten overfor en kommende omstilling eller endring kan denne ha både positive og negative effekter på de ansatte. Eierskifte, oppsplitting, eller endring av ledelsesstukturer er eksempler på prosesser som kan føre til oppblussing av stress, konflikt og økt sykefravær.
Hva en omstilling gir av resultater, og hva den betyr for miljøet og produktiviteten, avhenger i stor grad av hvordan den gjennomføres.

Fønix kompetanse kan

•Analysere nye muligheter som et resultat av omstillingen
• Bistå i omstillingsprosessen som konstruktiv pådriver
• Opprettholde produktiviteten og motivasjonen blant de ansatte i endringsprosessen

Bistand til nytt arbeid

En følge av omstilling og endring kan bli omplassering, evt oppsigelse. Med bred erfaring innen personanalyse og kartlegging av ferdigheter leverer Fønix Kompetanse en individuelt tilpasset karriereveiledning.

Fønix kompetanse kan

• Kartlegge kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Hjelpe kandidaten til å fremheve sine kvaliteter
• Trene opp intervjuferdigheter og god utforming av søknadsdokumenter
• Gjennomføre motivasjonssamtaler