Omstilling og endringsprosesser

En velfungerende virksomhet har godt motiverte ansatte og et godt arbeidsmiljø.

Kontakt en rådgiver


Bente Aksnes


Telefon: 418 56 904
Send e-post


Omstilling


Står virksomheten overfor en kommende omstilling eller endring kan denne ha både positive og negative effekter på de ansatte. Eierskifte, oppsplitting, eller endring av ledelsesstukturer er eksempler på prosesser som kan føre til oppblussing av stress, konflikt og økt sykefravær.

Hva en omstilling gir av resultater, og hva den betyr for miljøet og produktiviteten, avhenger i stor grad av hvordan den gjennomføres.

Fønix kompetanse kan

• Analysere nye muligheter som et resultat av omstillingen
• Bistå i omstillingsprosessen som konstruktiv pådriver
• Opprettholde produktiviteten og motivasjonen blant de ansatte i endringsprosessen

Bistand til nytt arbeid

En følge av omstilling og endring kan bli omplassering, evt oppsigelse. Med bred erfaring innen personanalyse og kartlegging av ferdigheter leverer Fønix Kompetanse en individuelt tilpasset karriereveiledning.

Fønix Kompetanse kan

• Kartlegge kvalifikasjoner og personlige egenskaper
• Hjelpe kandidaten til å fremheve sine kvaliteter
• Trene opp intervjuferdigheter og god utforming av søknadsdokumenter
• Gjennomføre motivasjonssamtaler

 

 

Andre artikler


Prosjekt som arbeidsform

 

Vi kan bistå i mindre og enklere prosjekter og i større satsninger..

 

Les mer

Team og individ

 

Velfungerende organisasjoner skapes ikke av individer alene

 

Les mer

Omstilling og endring

 

En velfungerende virksomhet har godt motiverte ansatte og et godt arbeidsmiljø.

 

Les mer

Organisasjon og ledelse

 

Hvilket forbedringspotensiale har organisasjonen?

 

Les mer

Kontakt oss

Telefonnummer: 980 00 400
E-post: post@fonixkomp.no
Besøksadresse:
Thornegata 13,
3015 Drammen
© Fønix Kompetanse, 2019

Web av: Godt Sagt kommunikasjon AS