Lede i medgang og motgang

Lede i medgang og motgang.

Andre kursUenigheter og konflikter


Salgsstrategi og salgsteknikk


Hvordan unngå feilansettelser


Å lede en virksomhet eller et arbeidsteam er utfordrende


Konjunkturene svinger, motivasjonen hos ansatte varierer og likevel skal resultatene være så solide som mulig.

Hva kjennetegner en god leder? Hvilke lederteknikker fungerer og hvordan motiverer du dine ansatte på en konstruktiv måte?
Kursinnhold:

Lederrollen

• Hva kjennetegner god ledelse?
• Hva er din ledelsesstrategi?
• Hva slags lederrolle ønsker du i din bedrift?

Situasjonsbestemt ledelse, hva er det?

• Praktisk innføring i situasjonsbestemt ledelse
• Kommuniksjon og samhandling mellom mennesker
• Hvorfor er kommunikasjon så vanskelig?
• Hva skjer i et samarbeid?
• Hvordan skape et bedre grunnlag for samarbeid?

Kursbetegnelse:

Lede i medgang og motgang

Tid:

Heldag

Kontakt oss

Telefonnummer: 980 00 400
E-post: post@fonixkomp.no
Postadresse:
Postboks 921,
3002 Drammen
Besøksadresse:
Thornegata 13,
3015 Drammen
© Fønix Kompetanse, 2014

Web av: Godt Sagt kommunikasjon AS