Hvordan unngå feilansettelser?

Andre kursUenigheter og konflikter


Salgsstrategi og salgsteknikk


Lede i medgang og motgang


Rekruttering krever kunnskap.


Som oftest er virksomheten ute etter nye personalressurser som har spesifikke egenskaper og leverer på et høyt faglig nivå. En feilansettelse koster tid og penger.

Hvorfor feilansetter vi? Hvordan kan vi sikre oss at den nye medarbeideren glir sømløst inn sosialt og samtidig leverer faglig?Kursinnhold:

Forberedelser

• Jobbanalyse og kravspesifikasjon
• Annonseutforming
• Håndtering av kandidathenvendelser

Ansettelsesprosessen og oppfølging

• Hvilken kunnskap om ansettelser er nødvendig for å lykkes?
• Hvilke verktøy er nødvendige?
• Gjennomføring av intervjuer, intervju og spørreteknikker
• Referansekontroll, referanseintervju og spørreteknikker
• Utvelgelse
• Hvordan følge opp etter ansettelse for å sikre god oppstart av ny medarbeider

Kursbetegnelse:

 

Hvordan unngå feilansettelser?

Tid:

 

Heldag

Kontakt oss

Telefonnummer: 980 00 400
E-post: post@fonixkomp.no
Postadresse:
Postboks 921,
3002 Drammen
Besøksadresse:
Thornegata 13,
3015 Drammen
© Fønix Kompetanse, 2014

Web av: Godt Sagt kommunikasjon AS